zarządzanie zmianą w firmie

►  Usługi rozwojowe dla firm

negocjacje
zarządzanie zmianą
zarządzanie operacyjne
doradztwo strategiczne

WIĘCEJ INFORMACJI

USŁUGI ZARZĄDZANIA

 

- REALIZACJA STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA

Obserwujemy, badamy, kreujemy i wdrażamy rozwiązania. Wszelkie działania prowadzimy w kierunku osiągnięcia wytyczonych celów: strategicznych i operacyjnych oraz innowacyjno-rozwojowych. Wskazujemy obszary koniecznych zmian, tworzymy program działań. Całość realizujemy zgodnie z opracowaną strategią.

Oferujemy usługi zarządzania oraz realizacji strategii rynkowych:

Zarządzanie zmianą

Realizujemy wszelkie prace mające na celu wsparcie przedsiębiorstw (MŚP, start-up) w bieżącym zarządzaniu operacyjnym. Unikamy zbędnych kosztów, korzystamy z dostępnych zasobów. Rozwijamy firmę naszego klienta. Wzmacniamy, wyzwalamy potencjał firmy, integrujemy pracowników w efektywnej pracy.

Doradztwo strategiczne

Skuteczne planowanie i szybkie reagowanie wtedy gdy sytuacja tego wymaga - to nas charakteryzuje. Proponujemy kierunki działań i pokazujemy drogę jak tam dotrzeć. Analizujemy szanse i zagrożenia, wzmacniamy dobre strony, a złe redukujemy. Stawiamy na dobrą komunikację ułatwiającą podejmowanie właściwych decyzji oraz tworzeniu najbardziej skutecznych modeli biznesowych.

Zarządzanie zespołem, relacjami

Koordynujemy prace zespołu, dbając o skuteczną komunikację w grupie przy realizacji zadań. Staramy się również rozwiązać ewentualne nieporozumienia lub konflikty usprawniając zarządzanie pionowe i poziome. Wyciągamy wnioski, dbamy o właściwe rozwiązania na przyszłość. Budujemy optymalne relacje, w których współpraca jest czymś naturalnym.

Zarządzanie operacyjne

Każda firma działa w środowisku dynamicznej rywalizacji i poszukiwaniu własnej przewagi. Proces ten wymusza selektywny wybór rozwiązań - najlepszych dla danej organizacji. Zmiany są nieodzowne. Miejsca, gdzie należy działać najszybciej dostrzega zewnętrzny obserwator. Dlatego wskazujemy obszary koniecznych zmian oraz przedstawiamy program działań i sposób ich wdrożenia.

Szybki kontakt E-MAIL

Szybki kontakt TEL +48 518 150 111

śląskie, małopolskie

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projecton 1998-2019. 

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekton
innowacje w Polsce
Innowacje w Polsce
Projekton innowacje
Projekton
Projekton
Projekton