Budowanie zespołu

Budowa zespołu zadaniowego

szkolenie

PROGRAM SZKOLENIA:

"Poznanie się to początek, trzymanie się razem - rozwój, praca razem - sukces". Henry Ford

 

Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do liderów i członków zespołów zadaniowych, działów, grup roboczych. Prezentowany zakres obejmuje program szkolenia o poziomie podstawowym.


Formuła zajęć:  mini – wykłady, ćwiczenia i symulacje dostosowane do realiów działania firmy, wykorzystujące wiedzę i doświadczenia i motywacje uczestników

 

Cele szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy o metodach tworzenia efektywnego zespołu zadaniowego

 • Poznanie zasad funkcjonowania zespołu i etapów jego rozwoju

 • Wzmocnienie pozytywnych zachowań członków zespołu

 • Zapoznanie się z metodami  grupowego rozwiązywania problemów


Korzyści:

 • Uczestnik przyswoi sobie wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania efektywnego zespołu zadaniowego

 • Pozna mechanizmy rządzące pracą grupową

 • Zapozna się z procedurami umożliwiającymi efektywną komunikację w grupie

 • Rozwinie i wzmocni umiejętności konstruktywnego komunikowania się z członkami zespołu

 • Nabędzie umiejętności rozwiązywania problemów

 

W trakcie zajęć uczestnicy zrealizują następujące bloki tematyczne:

I. Współpraca w zespole

 • Podstawowe wymiary pracy grupowej

 • Dobre i złe zespoły

 • Zachowania w zespole

 • Zachowania pozytywne związane z realizacją zadań

 • Zachowania pozytywne związane z kontaktami międzyludzkimi

 • Zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie grupy

 • Role grupowe – jakie osoby warto mieć w zespole

 

II. Rozwój zespołu

 • Etapy tworzenia i organizacji zespołu

 • Kierowanie zespołem na kolejnych etapach rozwoju

 • Stadia organizacji pracy zespołowej

 

III. Grupowe rozwiązywanie problemów

 • Sposoby rozwiązywania problemów

 • Zalety i wady grupowego rozwiązywania problemów

 

IV. Kierowanie zespołem

 • Zasady organizowania spotkań

 • Grupowe poszukiwanie twórczych rozwiązań

 • Zasady podejmowania decyzji w zespole

 • Radzenie sobie z konfliktami

 • Reguły wprowadzania zmian

 

V. Kierowanie zespołem i diagnoza jego potencjału

 • Techniki analizy grup i zespołów

 • Analiza potencjału własnego zespołu

 • Sposoby zarządzania grupą zadaniową / delegowanie uprawnień

 • Pułapki procesów decyzyjnych /style decyzyjne

 • Komunikowanie się w organizacji

 • Strategia motywacyjna firmy  

 • Dziedziny oceny pracowników

 • Skala dojrzałości zespołu  

 • Identyfikacja problemów w grupie roboczej

 

Orientacyjny czas trwania szkolenia: ustalany w zależności od zakresu.

Wielkość grupy: do 10-12 osób
 

W zależności od ustaleń dotyczących określonych wymagań klienta stworzony zostanie zindywidualizowany program szkoleniowy, dostosowany do specyfiki jego firmy, sytuacji rynkowej oraz analizy potencjalnych rozwiązań. Powyżej przedstawiono jedynie ramowe ujęcie uwzględniające ogólną problematykę zmiany.

Zapraszamy. Oferujemy szkolenia dopasowane do Państwa potrzeb. Programy, które przygotujemy w jak największym stopniu będą łączyć się z Państwa działalnością.

15 kwietnia 2018

SZKOLENIA I WARSZTATY uwzględniające specyfikę działalności działu, organizacji, przedsiębiorstwa.

 

Chętnie udzielimy
więcej informacji na temat szkoleń i warsztatów


» kontakt telefoniczny
pod nr 518 150 111

lub
e-mail:

poczta@projecton.pl

Imię i nazwisko
Twój e-mail:
Twój nr telefonu
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana - dziękujemy.
Skontaktujemy się w najbliższym czasie.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
15 kwietnia 2018
Otaczająca rzeczywistość wpływa na klientów, użytkowników i konsumentów. Organizacje stoją dzisiaj przed ogromnymi wyzwaniami – coraz częściej zarządzanie przez cele jest zastępowane zarządzaniem przez jakość. Zwiększa się rola
15 kwietnia 2018
"Poznanie się to początek, trzymanie się razem - rozwój, praca razem - sukces". Henry Ford Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do liderów i członków zespołów zadaniowych, działów, grup roboczych.
15 października 2018
Współczesny świat pełen jest koncepcji i teorii, jak kierować przedsiębiorstwem i przeprowadzać go przez zmieniające się uwarunkowania a przy tym wszystkim osiągać zakładane rezultaty. Nie wystarczy by współczesny
15 października 2018
Uczestnicy: Szkolenie adresowane jest do kadry menadżerskiej, liderów i zespołów wdrażających zmianę w firmie. Może być ono pierwszym etapem poprzedzającym proces wdrożenia zmian, osobnym modułem budującym wiedzę teoretyczną

Programy dopasowane do Państwa potrzeb, szkolenia zawierające między innymi:

kontakt E-MAIL

kontakt TEL +48 518 150 111

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2019.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
śląskie, małopolskie