badania rynkowe i społeczne
badania rynkowe i społeczne

Badania produktowe

Audyt komunikacji

Badania w projektach rozwojowych

Badania społeczności lokalnych

badania rynku i społeczne

PROPONOWANE OBSZARY BADAWCZE
POWRÓT do menu

badania marketingowe
badania rynkowe
badania społeczne

ZARZĄDZANIE

PRACOWNICY, ZESPÓŁ

PRODUKT, USŁUGA

► NASZE SPECJALIZACJE


 


Finansowanie
inwestycji i innowacji


Projekty marketingowe
Marketing innowacji i zmian


Szkolenia i warsztaty
dla pracowników


Strategie rynkowe
- zarządzanie, realizacja


Innowacje produktów,
usług i procesów
Badania
rynkowe i społeczne

BADANIA RYNKOWE I SPOŁECZNE

- nieodłączny element zmian oraz projektów rozwojowych

Badania społeczne, rynkowe i marketingowe są ważnym atrybutem każdej gospodarki rynkowej. Weryfikują i analizują zmieniające się potrzeby oraz zachowania poszczególnych osób będących częścią różnych grup społecznych, przez co pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy nimi.
 

Badania wspomagają procesy decyzyjne w obrębie działalności rynkowej, a także projektów i działań społecznych. Pozytywnie wpływają na ich ewentualne modyfikacje, tworząc je rozwiązaniami bardziej optymalnymi.
 

Przeprowadzenie badań:

• minimalizuje prawdopodobieństwo przyjęcia złych rozwiązań

• jest źródłem aktualnych i zweryfikowanych informacji

• przynosi odpowiedzi na szereg pytań istotnych dla każdej organizacji

• może zainicjować zmianę strategii lub być początkiem całkiem nowego projektu
 

Badania rynkowe i społeczne mogą wykreować istotną przewagę firmy lub organizacji na obszarze swojego działania, a także wobec swoich bezpośrednich konkurentów.

Jasno sprecyzowany cel – to warunek uzyskania maksimum informacji z badań rynkowych lub społecznych. Klient często znajduje się w sytuacji, gdy wie jakiej wiedzy potrzebuje, czego chce, lecz nie wie jak ją uzyskać. W tej sytuacji naturalnym partnerem klienta powinna być firma specjalizująca się w badaniach. Praca nad projektem badawczym to zawsze wspólny wysiłek specjalistów od produktu (projektu) oraz specjalistów badań rynkowych i społecznych.

Bez względu na etap w którym znajduje się projekt, zawsze jego rozwój wiąże się z odpowiedzią na liczne pytania. Odpowiedzi na nie przybliżą wybór korzystnych rozwiązań. To pozwoli na ukierunkowanie projektu i wytyczenie długofalowej strategii rozwoju.

Realizujemy następujące badania społeczne, rynkowe i marketingowe:
 

 • Badania postaw i opinii, jakościowe lub ilościowe (społeczności lokalnych, organizacji)

 • Badania produktów i usług

 • Mystery Shopping–„Tajemniczy klient” (ocena procesu sprzedaży, porównanie poziomu obsługi, brandingu, wystroju wnętrz, estetyki pomiędzy wytypowanymi punktami handlowymi)

 • Audyty komunikacyjne - badania komunikacji i relacji

 • Badania zapotrzebowania na produkt nowy lub zmodernizowany

 • Testy rynkowe (testy z widoczną marką lub tzw. ślepe testy np. smakowe, testy opakowań, reklam i in.)SPECJALIZUJEMY SIĘ W:

20 stycznia 2019
BADANIA SPOŁECZNE: SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I PRACOWNICZEJ ⇒ diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb, badanie postaw i opinii.
21 stycznia 2019
CZY WIESZ CO SIĘ DZIEJE W FIRMIE ? ⇒ rozwiązanie: audyt komunikacji wewnętrznej Menadżerowie stosując
21 stycznia 2019
SZUKAJĄC CECH IDEALNEGO PRODUKTU   ⇒ rozwiązanie: badania produktu, postaw i opinii Badania produktu, usługi realizowane
21 stycznia 2019
BADANIA W PROCESIE TWORZENIA, WDROŻENIA I OCENY PROJEKTU INNOWACYJNEGO  Wielu przedsiębiorców, ale również samorządowców poszukuje

Przeprowadziliśmy badania dla firm i organizacji reprezentujących m.in.:

 

  • Przemysł spożywczy (soki, wody mineralne, przetwory mleczne, przetwory warzywne)

  • Przemysł chemiczny (oleje, smary, farby)

  • Produkcja budowlana (materiały ociepleniowe, tynki, farby)

  • Produkcja opakowań z drewna (palety)

  • Produkcja i handel wyrobów ze stali

  • Handel (sieci sprzedaży produktów spożywczych i chemicznych)

  • Usługi turystyczne i rekreacyjne

  • Usługi finansowe i pożyczkowe

  • Badania społeczne (społeczności lokalnych, grup zawodowych)

 

BADANIA RYNKOWE, MARKETINGOWE i SPOŁECZNE - obszary tematyczne:

Produkt, usługa:

 

 • Motywacje i doświadczenia związane z zakupem

 • Testy produktów

 • Badania zapotrzebowania, popytu na nowe produkty

 • Opinie o produktach i usługach

 • Mocne i słabe strony oferty

 • Pozycja marki, produktów, usług względem oferty konkurencji

 • Satysfakcja z produktu

 • Ocena procesu sprzedaży

 • Opinie o obsłudze posprzedażowej

 • Analiza potrzeb rozwojowych, potrzeb konsumentów, klientów

 • Ocena projektowanych strategii rozwojowych produktów, usług

 • Opinie o działaniach komunikacyjnych, reklamach

 • Wizerunek marki, ocena marki

 

Zarządzanie, komunikacja, rozwój:

 

 • Działania zarządu i kierunki rozwoju firmy

 • Klimat i kultura organizacyjna,

 • Mocne i słabe strony organizacji

 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem

 • Metody zarządzania stosowane przez menedżerów, kompetencje kierownicze

 • Współpraca między wydziałami i wewnętrzny system komunikacji

 • Procedury wewnątrz firmowe

 • Efektywność pracowników

 • System awansów i możliwości rozwojowe

 • Mentoring i zarządzanie wiekiem

 • Procedury nagród i kar

 • Wizerunek i postrzeganie firmy

 • Analiza potrzeb rozwojowych

 

Pracownicy, kadra, zespół:

 

 • Badanie satysfakcji pracowników (poziom zadowolenia, relacje, opinie o obowiązkach i wynagrodzeniu, na temat zmian, byłych, obecnych i planowanych)

 • Badanie doświadczeń nowych pracowników po pierwszych miesiącach pracy

 • Dopasowanie pracowników do wykonywanej pracy

 • Motywacja i zaangażowanie personelu

 • Realny wpływ na losy firmy

 • Rozwiązania proponowane przez personel - nowe metody pracy

 • Relacja z przełożonymi

 • Konflikty i ich przyczyny

 • Poczucie sprawiedliwości organizacyjnej

 • Poczucie bezpieczeństwa - miejsca pracy

 • Szkolenia, integracja – sugestie pracowników

 • Atmosfera w pracy

 

OFERUJEMY KOMPLEMENTARNE USŁUGI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW

kontakt E-MAIL

kontakt TEL +48 518 150 111

Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice

Specjalizujemy się w doskonaleniu produktów, usług, procesów, wdrożeniach innowacji oraz zmian. Zapewniamy pełny zakres usług, m.in.: doradztwo operacyjne, marketing strategiczny, badania rynku i społeczne, szkolenia.

© ® Projekt, wykonanie: Projekt Consulting 1998-2019.

All rights reserved.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt Consulting
śląskie, małopolskie
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
Projekt Consulting
śląskie, małopolskie